Той, хто не любить своєї країни, нічого любити не може.

Д. Байрон/Files/images/48.gif

Забудеш рідний край — твоє всохне коріння.

П. Тичина

В своїй хаті своя й правда, І сила, і воля.

Т. Шевченко

Любіть Україну у сні й наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову і мову її солов'їну.

В. Сосюра

Можеш вибирати друзів і дружину, Вибрати не можна тільки Батьківщину.

В. Симоненко

Етапи реалізації теми виховної роботи:

Вдосконалення національно-патріотичного виховання школярів в умовах утвердження незалежності.

Програма роботи щодо впровадження теми в навчально-виховний процес: Я, родина, Україна

Одна Батьківщина, і двох не буває.

Місця, де родилися – завжди святі.

Хто рідну домівку свою забуває,

Не буде щасливим ніколи в житті.

Пояснювальна записка

Наша Україна – молода держава, перебуває на шляху радикальних політичних, соціальних та економічних перетворень, обравши шлях переходу від тоталітарних ідеологій до свободи й демократії, національного відродження, цивілізованої, соціально зорієнтованої економіки, побудови нового громадянського суспільства. Суверенній Україні потрібні громадяни, які мають глибоко усвідомлену життєву позицію. Виховати таких особистостей можна за умови розвитку національної освіти, у якій система виховання та навчання ґрунтується на ідеях народної філософії, засадах української етнопедагогіки, народознавства, основах християнської моралі, наукової педагогіки. Сьогодні важливо відтворити в українському суспільстві почуття істинного патріотизму як духовно-моральної та соціальної цінності, сформувати в молоді громадянсько - активні,соціально значущі якості, які вона зможе проявити в усіх видах діяльності, перш за все, пов’язаних із захистом інтересів своєї родини, рідного краю, народу та Батьківщини, реалізації особистого потенціалу на благо української держави. У різні часи та епохи, в усіх цивілізованих державах сім'я, школа,суспільство ставили перед собою завдання – виховати громадянина, патріота своєї країни.

Як велика ріка починається з малого струмочка, так виховання громадянина України, суспільно активної, політично грамотної, працьовитої, компетентної особистості починається з малого – пізнання рідної батьківщини, стежини, що веде до школи, вулиці, на якій живеш, історії свого роду, його традицій, витоків, культури. Отож, щоб з роками мати справжнього громадянина, актуальним сьогодні є звернення до надбань національної духовності, виплеканої народом вподовж віків.

Лише заглиблюючись у споконвічну історію рідного краю, черпаючи силу й наснагу в могутньої природи не завдаючи їй школи, ми зможемо відновити національну гідність кожної людини, сформувати з неї палкого патріота України, допомогти учневі усвідомити причетність до землі предків, звичаїв та традицій, відчути повагу до Батьківщини.

Який цікавий світ навколо,

Ти, друже, тільки придивись!

На небі сонця жовте коло,

А поруч з домом – сад і школа,

Живи, дорослішай і вчись!

Дивись на квіти, на дерева,

Вивчай птахів, комах, тварин,

Ти станеш кращим і, напевно,

В життя підеш сміливо й певно,

Та пам’ятай, ти не один!

З тобою вся твоя родина:

Батьки, бабусі та діди,

З тобою друзі, Батьківщина,

Тож, уперед, мій друже, йди!

Мета і завдання

розвиток в учнів громадянськості, патріотизму як найважливіших духовно-моральних і соціальних цінностей, формування у школярів професійно значущих якостей, умінь і готовності до їх активного прояву в різних сферах життя суспільства, вірності конституційному і військовому обов'язку в умовах мирного і воєнного часу, високої відповідальності і дисциплінованості;

передання молодому поколінню соціального досвіду, багатства духовної культури народу, його національної ментальності, своєрідності світогляду й на основі цього формування особистісних рис громадянина України, розвиток індивідуальних особливостей і талантів.

Методологічні засади програми:

* Основні положення Закону України «Про середню освіту».

* Національна програма виховання дітей та учнівської молоді в Україні.

* Концепції національного виховання, Концепції громадянського виховання, Концепції формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді.

* Закон України «Про захист суспільної моралі».

* Конвенція ООН «Про права дитини».

В основу програми покладено принципи:

• самореалізації цілісності (інтегрує з усіма видами навичок виховної діяльності в закладі);

• неперервності (передбачає використання виховних навичок протягом усього життя); наступності (є логічним продовженням соціального досвіду, духовної культури, моральних цінностей, які були й будуть базисом виховання й розвитку попередніх і прийдешніх поколінь);

• культуро відповідності (формує рівень загальної та духовної культури, світогляду);

• природо відповідності (виховання враховує індивідуальні особливості, темперамент, нахили, здібності, вікові особливості кожної дитини);

• гуманності ( визнання дитини найвищою цінністю, розуміння дитини, прийняття її такою, якою вона є);

• комфортності (створення сприятливих умов для виховання дітей, формування у них почуття власної значущості й необхідності);

• компетентності (гнучкість і доцільне використання педагогічних методів і прийомів);

• стимулювання (віра в сили та здібності дитини, заохочення до самовиховання й самовдосконалення).

Очікувані результати:

* впровадження новітніх виховних технологій;

* розробка колективних творчих проектів;

* підвищення національної свідомості підлітків;

* соціальна, психологічна, фізична адаптація учнів у суспільстві;

* формування особистісних рис громадянина України;

* розвиток індивідуальних особливостей і талантів.

Робота за програмою ґрунтується на тісній співпраці класного керівника з заступником директора школи з навчально-виховної роботи Бернацькою В. В., педагогом–організатором Сорока О.М., практичним психологом Неклюдовою Л. О., бібліотекарем Сердюк Н. М., учителями - предметниками, батьками та громадськістю.

Термін реалізації теми виховної роботи: з 01.09.2016 по 23.05.2017

1 етап: Організаційно-підготовчий ( Вересень 2016 року)

Процес узагальнення досвіду роботи школи з даної теми

· Класним керівникам і класоводам розробити адаптовані виховні програми роботи з класам, враховуючи принципи виховної теми школи ( до 10. 05.2016)

· Заступнику директора школи з навчально-виховної роботи Бернацькій В. В. проконтролювати наявність адаптованих виховних програм класоводів та класних керівників. ( до 10.09.2016)

· Педагогу – організатору, класним керівникам та класоводам залучати дітей до участі в акціях та конкурсах, які сприяють формуванню патріотизму та національної свідомості в учнів ( протягом року).

· Вчителям-предметникам під час проведення уроків виховувати в учнів ціннісне ставлення до мови, держави, народу. ( протягом року)

· Кожному учнівському класному колективу обрати тему патріотичного проекту і провести підготовку до його реалізації. ( тему подати заступнику з виховної роботи Бернацькій В. В. до 19.09.2016 року)

· Взяти активну участь в конкурсах фотоаматорів « Неосяжна моя Україна» та « Моя Україно!». Провести виставку робіт в школі до 5 вересня 2016 року з метою відбору кращих робіт та участі в районному етапі конкурсів.

· Класоводам та класним керівникам провести урок « 25-річчя Незалежності України». (01.09.2016 року).

· Спільно з колективом Дмитрівського Будинку Культури організувати, провести та залучити учнів та їх батьків до участі в благодійному заході «Дмитрівка за єдину Україну» на підтримку учасників АТО, приуроченого до Дня села Дмитрівка ( 21.09. 2016)

· Учнівському колективу школи взяти активну участь в природоохоронній акції « Птах року 2016-Повзик» ( до 25 жовтня) з метою виховання любові до батьківщини через прищеплення турботи про природу рідного краю. Педагогу-організатору Сороці О.М. сформувати загальношкільний звіт про участь в акції та подати його на районний етап ( до 27 жовтня 2016 року).

2 етап: Впровадження в практику роботи (01 жовтня 2016 року – 28 лютого 2017 року)

· Учнівському колективу школи взяти активну участь в природоохоронній акції « Ліси для нащадків» . До 20 жовтня здати письмовий звіт про участь учнів класу в акції кожному класному керівнику та класоводу.

· Педагогу-організатору Сороці О.М. організувати та провести акцію « Лист на підтримку воїнів АТО» ( жовтень)

· Заступнику директора школи з навчально-виховної роботи Бернацькій В. В. та педагогу-організатору Сороці О.М. організувати та провести свято патріотичної пісні, приурочене до Дня козацької славі України ( 14 жовтня).

· Голові МО початкових класів та педагогу-організатору розробити та провести тиждень музичного та образотворчого мистецтва для учнів 1-4 –х класів. Запланувати заходи з патріотичного виховання. Звіт про проведення тижня представити на засідання МО класних керівників 08 листопада.

· Психологу школи Неклюдовій Л. О. скласти та довести до відома класоводів і класних керівників план проведення місячника здорового способу життя « Здорова дитина – успішна Україна» ( до 3.11.2016 року)

· Класним керівникам та класоводам реалізувати план проведення місячника здорового способу життя ( листопад 2016 року)

· Голові МО класних керівників провести засідання МО на тему «Формування національно-патріотичної компетентності учнів»(08 листопада)

· Вчителям проводити бесіди з патріотичного та національного виховання (протягом року)

· Класоводам і класним керівникам активно залучати дітей до участі в акціях, заходах, святах патріотичного характеру ( протягом року)

· Голові МО вчителів-словесників організувати та провести свято української мови та культури ( 14.11.2016)

· Взяти активну участь в конкурсі фоторобіт « Моя країна - Україна". Провести виставку робіт і відібрати кращі роботи для участі в районному етапі конкурсу. ( до 14.11.2016)

· Класним керівникам 8-А та 8-Б класів спільно з педагогом-організатором провести урок мужності для учнів 5-11 класів, включивши тематичну лінійку присвячену пам’яті жертв голодомору 1932-1933 р.р. ( 28.11.2016)

· Бібліотекарю школи Сердюк Н. М. організувати постійно діючу виставку « Україна – єдина країна» ( жовтень – лютий 2017 року)

· Вчителю образотворчого мистецтва Козачок М. Л. організувати та провести шкільний етап Всеукраїнського конкурсу дитячих малюнків «Чарівна палітра» на тему «Веселкова моя Україна». Визначити переможців та запропонувати їм взяти участь в районному етапі конкурсу. ( до 14.11.2016)

· Класоводам та класним керівникам провести тематичні уроки, лекції, бесіди з історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років ( грудень 2016 р.)

· На сайті школи розміщувати інформацію про заплановані та проведені заходи з патріотичного виховання учнівської молоді ( протягом року). Координатор – Штомпіль О. В.

· Вчителям фізичної культури провести спортивні змагання з елементами козацького мистецтва, приурочені до Дня Збройних сил України ( 5-6 грудня)

· Провести в школі виставку-конкурс дитячих виробів «Український сувенір» ( грудень)

· Відзначити День Соборності України ( 23 січня)

· Провести свято поезії, запросивши місцевих поетів сучасності ( 13 лютого)

· Виставка робіт образотворчого мистецтва, присвячених «Небесній сотні» ( лютий)

· Заступнику директора школи Бернацькій В. В. розробити педагогічну раду « Патріотичне виховання молодого покоління – передумова утвердження української державності у світовому просторі»

·

3 етап: Систематизація та узагальнення (01.03.2016 – 01.05.2017)

Продовження роботи над темою та узагальнення зробленого

· Проведення шкільного конкурсу-захисту патріотичних проектів ( 01.03.2017)

· Тематичний вечір, присвячений пам’яті Т. Г. Шевченка. ( 13.03.2017)

· Заступнику директора школи з навчально- виховної роботи Бернацькій В. В. провести педагогічну раду « Організаційно-педагогічні засади ,формування позитивного іміджу закладу освіти в конкурентному інноваційному просторі. Патріотичне виховання учнів у позакласній роботі» ( 27 .03.2017 р.)

· Скласти план проведення місячника охорони навколишнього середовища та донести його до відома класоводів та класних керівників ( до 01.04.2017 р)

· Класоводам та класним керівникам взяти активну участь в місячнику охорони навколишнього середовища та здати письмові звіти до 24.04.2017 року

· Педагогічному колективу взяти активну участь у виставці « Освіта на шляху оновлення» та подати матеріали по впровадженню виховної теми в освітній процес школи ( квітень 2017 року)

4 етап: Очікувані результати ( до 23.05.2017 року)

Моніторингові дослідження ефективності роботи педагогічного колективу з впровадження інноваційних технологій у виховну тему школи.

Підведення підсумків роботи учнів з даної теми.

Переглянути Звіт про проведені заходи за І семестр 2016-2017 н.р. можна тут

Переглянути Звіт про роботу дитячо юнацької організації Перлина

Кiлькiсть переглядiв: 533

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.