/Files/images/шмв.jpg

Мета «Школи молодого вчителя» –

сприяння підвищенню фахового рівня,
розвитку творчого потенціалу вчителя,
удосконаленню майстерності, озброєнню новітніми знаннями,
методикою та технологією навчання,
полегшити роботу вчителя і закохати його у педагогічну справу.

ПЛАН РОБОТИ

Школи молодого педагога

на 2016/2017 навчальний рік

Зміст роботи Відповідальні особи Термін виконання
1. Засідання 1 Загальні засади організації навчання в школі 1. Знайомство з молодими фахівцями. Ознайомлення з традиціями школи. 2. Нормативно-правова база організації навчально-виховного процесу. Інструктаж з охорони праці. 3. Практичне заняття. Методичні поради: Þ ознайомлення зі структурою та змістом навчальних програм, державними вимогами до рівня загальноосвітньої підготовки учнів; Þ планування навчально-виховного процесу: календарне та поурочне планування, вимоги до сучасного уроку; Þ планування виховної роботи класного керівника; Þ робота зі шкільною документацією, система роботи з особовими справами та класними журналами. Þ аналіз методичних рекомендацій МОН України до вивчення базових дисциплін у 2016/2017 навчальному році; Þ критерії оцінювання навчальних досягнень учнів. ЗАВДАННЯ: Проаналізувати програму з предмета. Детально опрацювати рекомендації з ведення класних журналів та вимоги до оцінювання навчальних знань з предмета. ЗДНВР наставники серпень
2. Засідання 2 1. Компетентнісний підхід у навчально-виховному процесі. 2. Конструктор уроку. Ознайомлення зі схемою самоаналізу уроку. 3. Труднощі молодих спеціалістів. 4. Організація роботи наставників: закріпити за молодими вчителями, скласти індивідуальні плани роботи з молодими вчителями з урахуванням їхніх потреб і можливостей. 5. Огляд педагогічної преси. 6. Практичне заняття: творча реалізація педагогічних ідей В.О.Сухомлинського «Формування колективу, його вплив на виховання особистості». 7. Річний план роботи школи: структура, організація роботи, контроль за виконанням. 8. Консультація «Що таке креативність і креативне навчання?» 9. Вирішення проблемних питань. ЗАВДАННЯ: Відвідати відкриті заходи досвідчених вчителів з наступним аналізом. Підготувати самоаналіз власного уроку. ЗДНВР наставники вересень
3. Засідання 3 1. Інноваційні технології – шлях до формування творчих здібностей та пізнавальної активності 2. Організація роботи над індивідуальною науково-методичною проблемою. 3. Форми і методи, які сприяють ефективному засвоєнню навчального матеріалу. 4. Практичне заняття: аналіз та самоаналіз уроків 5. Організація методичної допомоги молодим вчителям з боку наставників. Вирішення проблемних питань. 6. Рекомендації щодо організації національно-патріотичного виховання в школі. 7. Робота в парах: наставник-молодий вчитель. 8. Консультація «Проблеми оцінювання навчальних досягнень учнів». 9. Огляд періодичної преси. ЗАВДАННЯ: Визначити індивідуальну тему для роботи. Скласти список рекомендованої літератури для опрацювання. Розробити план роботи над темою в навчальному році. ЗДНВР наставники листопад
4. Засідання 4 1. Впровадження елементів інноваційних технологій в навчально-виховний процес. 2. Гра – ефективний метод навчання школярів 3. Організація роботи з обдарованими учнями. 4. Огляд періодичної преси. 5. Практичне заняття: аналіз планів роботи над індивідуальною науково-методичною проблемою. 6. Консультація «Організація роботи з учнями, що мають початковий рівень навчальних досягнень». ЗАВДАННЯ: Підготувати презентацію «Мої педагогічні знахідки». ЗДНВР наставники березень
5. Засідання 5 Підсумкове заняття 1. Підведення підсумків роботи Школи молодого педагога. Завдання на 2017/2018 навчальний рік. 2. Презентація «Мої педагогічні знахідки». 3. Консультація «Методи та форми роботи з батьками учнів». 4. Практичне заняття: створення плану самоосвітньої підготовки на наступний навчальний рік. ЗДНВР наставники травень


Учителі наставники

Молодий спеціаліст Предмет Наставник
1. Кобчик Світлана Олександрівна Учитель початкових класів Зінченко Любов Андріївна
2. Зубчик Ірина Борисівна Учитель початкових класів Цісельська Тетяна Володимирівна
3. Осіпова Наталя Миколаївна Учитель початкових класів Тарганчук Ольга Олександрівна
4. Дмитренко Надія Василівна Учитель початкових класів Алдошина Віта Василівна
5. Костюк Віталій Володимирович Учитель фізичної культури Косенко Тетяна Миколаївна
6. Бабієнко Валентина Федорівна Учитель музичного мистецтва Сідакова Христина Дмитрівна
7. Козачок Марина Леонідівна Учитель образотворчого мистецтва Гальчук Оксана Миколаївна
8. Костюк Світлана Вікторівна Учитель біології Кукуріка Ларіса Андріївна


З цією метою було проведено 5 засідань «Школи молодого вчителя» на яких розглядалися такі теми:

(Серпень) Планування навчального матеріалу:

1. Види планування: календарне та поурочне.

2. Вимоги до сучасного уроку.

3. Складання плану-конспекту уроку.

4. Методичні рекомендації до проведення першого уроку.

Ведення шкільної документації:

5. Види шкільної документації.

6. Ведення класного журналу.

7. Єдині вимоги до усного і писемного мовлення учнів.

8. Інструктаж молодих учителів « Планування роботи вчителя. »

Психолого-педагогічні аспекти діяльності вчителя:

1. Про причини конфліктів між учителями та батьками та як їм запобігти.

2. Практичне заняття. Обговорення статті «Навчи дитину вчитися» В. Сухомлинського.

· (Жовтень) Форми навчання в школі:

1. Урок – основна форма навчання .

2. Структура уроків різних типів.

1. Використання дидактичного та роздаткового матеріалів, наочності на уроках різних типів.

2. Форми і методи, які сприяють ефективному засвоєнню навчального матеріалу.

3. Практичне заняття: виготовлення зразків дидактичного матеріалу.

· (Січень) Нетрадиційні форми проведення уроків та позашкільної роботи з учнями:

1. Види нетрадиційних уроків.

2. Практичне заняття: розробка нетрадиційного уроку.

3. Виховна спрямованість програмового матеріалу.

4. Форми роботи, які забезпечують виховання працелюбності, духовності.

5. З історії педагогіки. Василь Сухомлинський.

· (Березень) Організація та види самостійної роботи учнів на уроках:

1. Місце самостійної роботи під час вивчення теми.

2. Проблеми часу на уроці.

3. Поєднання колективної та індивідуальної форм навчання на уроці.

4. З історії педагогіки. Софія Русова – педагог, громадський діяч.

5. Практичне заняття: самоаналіз проведених уроків.

· (Травень) Диференційований підхід до навчання:

1. Моделі диференційованого навчання.

2. Різнорівневі завдання.

3. Практичне заняття: розробка диференційованих завдань.

4. Підсумки роботи за рік.

Молоді учителі відвідали відкриті уроки та уроки учителів-наставників, де прийняли участь у їх обговоренні. Також були відвідані уроки молодих учителів з метою надання методичної та психологічної допомоги. Надавалась індивідуальна допомога вчителям з таких питань:

- методика організації індивідуальної роботи з невстигаючими та обдарованими дітьми;

- методика контролю знань учнів, вимоги до перевірки учнівських зошитів, виконання єдиного орфографічного режиму в школі;

- аналіз методичних рекомендацій до вивчення предметів у 2015 - 2016 н.р.;

- вивчення змісту навчальних програм і пояснювальних записок до них, нормативних документів щодо організації навчального процесу;

- про вимоги до календарно-тематичного планування та планів виховної роботи;

- про вимоги до ведення класних журналів, особистих справ учнів;

- про єдині вимоги до учнів, культура спілкування учителя з класом, з учнем;

- про планування роботи вчителя, організація робочого часу;

- робота з батьками: як знайти порозуміння?;

- проведення батьківських зборів.

Кiлькiсть переглядiв: 908

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.