Державна підсумкова атестація 2018

Тут можна переглянути склад комісій та графік проведення ДПА у 4-х, 9-х класах

Особливості проведення ДПА в 2018 році

Атестація учнів, які закінчили 9-й клас, буде проходити на базі тієї школи, в якій вони проходять навчання. Екзаменування проходить у письмовій формі і повинно відповідати певним вимогам Міністерства освіти. У роботі повинні бути завдання, відповідні рівню підготовки учнів і шкільних освітніх стандартів.

Дати, в які буде проходити ДПА, визначаються членами педагогічної ради. Наказ за підписом директора, затверджує дати проведення кожного іспиту, доведуть до відома учнів не пізніше 5 квітня 2018 року. Дев'ятикласникам 2017/2018 року випуску потрібно здавати три іспити:


українська мова;

математика;

предмет за вибором у вигляді української літератури, зарубіжної літертури, іноземної мови, історії України та всесвітньої історії, права, географії, біології, хімії, фізики або інформатики, а також мов національних меншин.


Оцінки по ДПА виставляються в журнал після річної позначки. Підсумки атестації повинні бути проставлені в атестат про середню освіту. Вони безпосередньо впливають на середній атестаційний бал.

Хто звільняється від ДПА?


Деякі категорії учнів можуть отримати звільнення від ДПА. До числа таких школярів входять:


діти, які проходять навчання і лікування на базі шкіл-інтернатів або освітніх закладів санаторного типу, реабілітаційних центрів, класів інклюзивного типу, є глухими, сліпими, або слабочуючими слабозорими, мають порушення функції опорно-рухової системи, тяжкі мовленні порушення або затримку в психічному розвитку;


учні, які перебувають у соціальній відпустці. Це правило діє для дівчаток, які народили дитину. Для підтвердження свого статусу матері їм потрібно надати довідку з жіночої консультації і, якщо учениця є повнолітньою, заяву;


спортсмени, які беруть участь у міжнародних змаганнях або повинні поїхати на збори, а також учасники виставок або конкурсів, які проходять на міжнародному рівні;


учні, в районі проживання яких трапилося стихійне лихо або оголошено надзвичайний стан;


учні, які стали учасниками олімпіад або наукових конкурсів, що проходять на міжнародному рівні. Вони отримують звільнення від предмета, на якому посіли призові місця;


учні, які вийшли на третій етап МАН з якого-небудь предмета. Вони звільняються від ДПА з цієї дисципліни;


школярі, які мають міжнародну сертифікацію з іноземної мови на рівні В1 (для середніх шкіл без спеціалізації з мови) і В2 (для шкіл, в яких вивчаються мови на підвищеному рівні).


Зміст іспитів та вимоги до білетів


ДПА-2018 для 9 класу в Україні: обов'язкові предмети, зміни та новини

Вам належить підготовка до трьох ДПА, включаючи українську мову і математику

Вимоги, які висуваються до структури, змісту і правил проведення атестаційних робіт, варто обговорити детальніше.

ДПА з української мови


Підсумкова атестація з української мови належить до числа обов'язкових. Вона проводиться у формі письмового диктанту, в рамках якого оцінюється орфографічна і пунктуационная грамотність учнів, уміння правильно писати слова, вживати правила орфографії і пунктуації, а також оформляти роботу відповідно до вимог. Тезісні характеристики ДПА:


атестація проходить протягом 60 хвилин;

обсяг диктанту повинен становити від 160 до 170 слів;

на початку іспиту вчитель повинен зачитати весь текст, дати пояснення щодо його змісту, лексичного значення слів і особливостей правопису;

кожне речення тесту читається наступним чином: учитель читає все речення цілком, потім повторять по частинах (в цей час учні пишуть), а потім ще раз повторює пропозицію;

в процесі диктування потрібно вказувати місце, в якому починається новий абзац;

в кінці вчитель ще раз читає весь текст, щоб учні змогли зробити перевірку роботи і виправити можливі помилки.Оцінка диктанту проводиться згідно з такими критеріями:

помилки в орфографії і пунктуації оцінюються однаково;

помилки, допущені в одному і тому ж слові, вважаються за одну, але однотипні помилки, допущені в різних словах, вважаються різними;

при підрахунку помилок потрібно ділити їх на грубі і негрубі (виключення, заміна розділового знака, вживання не і ні і т. д.);

помилки на правила, які учні ще не проходили в 9-му класі, повинні бути виправлені, але не враховуються при підрахунку;

робота, в якій допущено більше п'яти виправлень, оцінюється на 1 бал менше;

бали потрібно розподіляти за таким принципом: 15-16 помилок і більше – 1 бал, 13-14 – 2 бали, 11-12 – 3 бали, 9-10 – 4 бали, 7-8 – 5 балів, 5-6 – 6 балів, 4 – 7 балів, 3 – 8 балів, 1 груба і одна негруба – 9 балів, 1 – 10 балів, 1 негруба – 11 балів, 0 – 12 балів.


ДПА з української літератури


Екзаменування з даного предмету проходить у формі тестування. Охарактеризувати процес проведення ДПА та вимоги до роботи можна наступним чином:


тривалість іспиту становить 90 хвилин;


вчитель розподіляє варіанти так, щоб поруч не опинилися учні з однаковими квитками;


в квитку має бути 25 завдань, представлених у різній формі: у №1-16 учні вибирають 1 вірна відповідь з 4-5 варіантів, №17-20 – встановлюють відповідність між колонками елементів, №21-24 – вписують відповіді у вигляді слова, поєднання слів або речень, №25 – пишуть розгорнуту відповідь на піставлене питання. Дана робота являє собою твір обсягом 100-200 слів, в якому автор повинен сформулювати проблему, дати коментарі, розповісти про авторську позицію, висловити свою думку щодо проблеми й аргументувати його.


ДПА з зарубіжної літератури


ДПА-2018 для 9 класу в Україні: обов'язкові предмети, зміни та новини

ДПА з літератури зажадає начитаності та вміння викладати свої думки

Завдання з зарубіжної літератури повинні мати різну форму і охоплювати програму за 8 і 9 класи. Характеристика ДПА та вимоги до його проведення виглядають наступним чином:


робота пишеться протягом 90 хвилин;


завдання перевіряють вміння аналізувати та інтерпретувати художні тексти, знання родової й жанрової специфіки творів, розуміння стилістики, ідейного і художнього змісту;


у кожному варіанті повинно бути не більше 24 завдань, з яких №1-19 – це вибір вірної відповіді (тести повинні стосуватися біографій авторів, літературних епох, напрямів, понять, назв творів та характеристик героїв), №20 – завдання на встановлення послідовності елементів, №21-23 – встановлення відповідності між двома колонками, №24 – написання твори -роздуми на запропоновану тему, в якому повинні бути відображені знання з зарубіжної літератури, розуміння її як мистецтва слова, а також уміння проводити аналіз художніх текстів, добирати і використовувати слова та вирази.


Твір оцінюється, виходячи з таких критеріїв: повнота висвітлення теми, посилання на художні твори, логічна послідовність викладу думок (вступ, основана частина з аргументами, висновки), структурна цілісність, переконливість, образне мислення. Ця частина роботи оцінюється в 3 бали. В цілому, норми правопису в даному ДПА не оцінюються, але якщо у творі багато орфографічних і пунктуаційних помилок, перевіряючому вчителеві рекомендовано зняти за це 05 бала.

ДПА з математики


Математичний іспит пишеться протягом 135 хвилин, якщо він призначений для учнів середніх шкіл без спеціалізації за математики, і 180 хвилин, якщо випробування проводиться для спецклассов. Співвідношення кількості завдань з курсів алгебри і геометрії – 2:1. Квитки розробляються так, щоб охопити програму з 5 по 9 класи. Роботу можна розділити на три частини:


перша – від 10 до 12 завдань, сформульованих у тестовій формі так, щоб учень вибрав одну правильну відповідь із 4-5 варіантів;

друга – від 4 до 6 завдань у вигляді відкритих тестів, на які потрібно дати коротку відповідь;

третя – 3-4 завдання відкритої форми, у яких учневі треба буде дати розгорнуту відповідь (вирішити завдання і пояснити логіку і порядок вирішення). Ці завдання оцінюються на максимум балів тільки в тому випадку, якщо учень зумів обгрунтувати кожне проведене дію.


ДПА з іноземної мови


Атестаційна робота з іноземної мови проводиться в письмовій формі і перевіряє словниковий запас школярів, а також ступінь оволодіння мовою. Для учнів звичайних шкіл завдання повинні відповідати рівню А2+, а для дев'ятикласників, представляють спеціалізовані школи – В1. Квиток ДПА з іноземної мови складається з трьох частин:


читання– учням пропонуються тексти публіцистичного характеру, особиста або офіційний лист, оголошення, реклама, розклад, меню, рецепт або телепрограма. Після читання тексту потрібно буде виконати завдання по ньому – це може бути тест з вибором вірної відповіді, добір логічних пар, запитання з короткими відповіді, завдання на встановлення порядку слів, знаходження аргументів та встановлення зв'язків між інформаційними блоками;


використання мовних навичок– у цій частині школяра чекають тести, що передбачають коротку відповідь. Вони виявляють ступінь оволодіння лексикою, граматикою і семантикою. Завдання повинні бути складені з текстів різного обсягу і складності, а їх контекст – торкатися побутових ситуацій. Це може бути завдання, якому потрібно вставити пропущене слово або вибрати варіант відповіді;


листтут учням треба показати, наскільки добре вони оволоділи навичками письмової комунікації. Школярі будуть писати текст, спираючись на підказки у вигляді оголошень, листів, повідомлень, реклами, картинок, фотографій, таблиць або схем.


ДПА-2018 для 9 класу в Україні: обов'язкові предмети, зміни та новини
Англійська мова – найпопулярніший предмет за вибором серед всіх ДПА

ДПА з історії України та всесвітньої історії


Завдання повинні перевірити:


знання історичної термінології, фактів, явищ, подій, хронології, картографії та пам'яток історико-культурного характеру;

вміння учнів проводити аналіз і узагальнення, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки між історичними подіями, явищами, процесами і періодами;

навички в роботі з джерелами історичної інформації – документами, картами, схемами, фото.

Рекомендується робити квитки з 22 завдань і дотримуватися такої структури:

завдання №1-16 – тести з чотирма варіантами відповідей, у яких потрібно знайти один вірний;

завдання №17-18 – визначення відповідності;

завдання №19-20 полягають у визначенні хронологічної послідовності історичних подій;

завдання №21-22 – тести з сімома відповідями, серед яких потрібно знайти 3 вірних.

ДПА по праву


Атестація по праву проводиться у письмовій формі. При розробці квитків вчителі повинні включити в них різноманітні завдання, які перевірять правові знання учнів, рівень розвитку їх юридичної логіки, правові вміння і ставлення школярів до правовим явищам і процесам. Міносвіти рекомендує включати в квитки такі типи завдань:


тести на вибір одного або декількох правильних відповідей. Завдання такого типу можуть стосуватися понять і термінів;


завдання, в яких потрібно встановити відповідність між поняттям та визначенням, назвою і описом;


завдання на визначення понять учні повинні максимально точно дотримуватися інформації, яка міститься в нормативно-правових документах;


завдання, в яких потрібно виявити три відмінності між поняттями – школярам доведеться показати, наскільки добре вони розрізняють і вміють порівнювати правові явища і процеси;


завдання на побудова логічного ланцюжка;


завдання на виявлення помилок у запропонованих текстах;


завдання, в яких потрібно провести аналіз фрагмента юридичного документа – школяр повинен відповісти на питання стосовно понять, про які йде мова, їх значення, а також правовідносинах, регульованих даним документом;


аналітичне завдання, в якому потрібно відповісти на питання до правових ситуацій з різних галузей права.


ДПА з географії


При розробці квитків для підсумкової атестації вчителям рекомендовано включати в них 15 завдань різної складності. Вони повинні виявляти навички роботи з картами, малюнками, схемами, таблицями, діаграмами, передбачати вирішення завдань і роботу з контурними картами. Міносвіти радить учителям формувати квиток з таких завдань:


10 тестів на вибір однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів – у них перевіряється знання географічних термінів та понять, а також вміння працювати з різними джерелами географічної інформації;


3 завдання на визначення відповідності між поняттями, процесами і явищами;


2 тесту з сімома варіантами вірних відповідей, з яких потрібно вибрати три;


1 завдання з практичними розрахунками (в ній використовуються малюнки, схеми, таблиці, діаграми);


2 завдання з розгорнутою відповіддю на питання – учням належить висловлювати свої думки, наводити аргументи, складати географічні характеристики, робити висновки, порівнювати об'єкти і явища, визначати типові риси, переваги і недоліки природних і економічних умов;


2 завдання, в яких потрібно отримати відповідь за допомогою математичних розрахунків;


1 завдання передбачає нанесення інформації на контурну карту та запис легенди.


ДПА з біології


ДПА-2018 для 9 класу в Україні: обов'язкові предмети, зміни та новини

Щоб здати біологію, доведеться повторити всю шкільну програму з 7 класу

Підсумкова экзаменационна робота складається на основі шкільної програми з 7 по 9 класи. Завдання у квитках повинні бути присвячені людині і біологічним основам його поведінки (70% завдань), рослин, грибів і лишайників, бактерій, тварин, організмів і середовища їх проживання (30% квитка). При роботі з квитком учні повинні продемонструвати:

розуміння ролі біології у практичній діяльності і життя людей;


знання методів вивчення живих об'єктів;


знання ознак організмів;


розуміння особливостей рослин, грибів, бактерій, тварин, їх ролі в природі, а також способів їх використання у практичній діяльності людей;


знання особливостей взаємодії між видами;


розуміння будови клітин і організмів


навички профілактики захворювань і надання першої медичної допомоги.


В роботу входять завдання різної складності:


75% завдань – це тести відкритої і закритої форми, в яких потрібно вибрати вірну відповідь дати коротку відповідь або встановити відповідність. Такі завдання перевірять ваші знання щодо біологічних об'єктів, процесів, явищ, понять і термінів;


25% завдань – це робота з діаграмами, графіками, таблицями. У завданнях цього типу школярі повинні будуть встановити причинно-наслідкові зв'язки, зробити узагальнюючі висновки, аргументувати свою точку зору.


ДПА з хімії


До складу квитка увійдуть наступні розділи хімії:


15% завдань – програма 7 класу (хімічна термінологія, прості речовини метали і неметали);


45% завдань – програма 8 класу (кількісні вимірювання речовин, розрахунки за формулами, класи неорганічних сполук, періодичний закон і система, атомна будова, хімічний зв'язок і будова речовин);


40% завдань – програма 9 класу (розчини, реакції і органічні сполуки).


В квиток повинні входити тести, в яких необхідно вибрати правильну відповідь, установити відповідність, написати вірну послідовність, відтворити зв'язку між класами неорганічних сполук, а також завдання, що вимагають скласти окислювально-відновну реакцію, написати реакцію обміну іонами або вирішити завдання. Учням дозволено користуватися простими калькуляторами, таблицею Менделєєва, таблиця розчинності кислот, солей, підстав і гідроксидів, а також рядом активності металів.

ДПА з фізики


Квитки перевірять знання термінології даної науки та її законів, а також навички у вирішенні завдань і вміння проводити аналіз явищ і процесів. У структурній частині іспиту обов'язково повинні бути присутніми тести на вибір правильної відповіді з 4-5 варіантів, завдання на встановлення відповідності, завдання з встановленням сутності фізичних явищ, формулюванням законів і проведенням розрахунків, які супроводжуються ілюстративним матеріалом. При оцінці типових та комбінованих завдань комісія перевіряє:


уміння записати умову в скороченій формі;


навички перекладу фізичних величин в одиниці Міжнародної системи;


здатність працювати з формулами і виводити підсумкову формулу для розрахунків;


готовність пояснити всі етапи рішення і записати відповідь у правильній формі;


вміння проаналізувати і перевірити вірогідність одержаного результату.


Для учнів, які вивчають фізику поглиблено, квиток слід додати завдання підвищеної складності. Під час іспиту школярам дозволено використовувати калькулятор.

ДПА з інформатики


ДПА-2018 для 9 класу в Україні: обов'язкові предмети, зміни та новини

Інформатика – це предмет, знання якого, безумовно, стане в нагоді вам в житті

Проводить атестацію необхідно за квитками, в яких виділено три частини:


перша – 12-14 завдань у формі тестів, в яких потрібно знайти один вірний відповідь, тестів з кількома варіантами вірно.ї відповіді і завдань, що вимагають встановити відповідність між компонентами;


друга – 1 завдання відкритої форми, яка передбачає наявність розгорнутої відповіді у вигляді блок-схеми алгоритму;


третя – 2 завдання, які виконуються на комп'ютері (одне з них передбачає написання програми).

За матеріалами сайту

http://2018.pp.ua/novini-2018/2546-dpa-2018-dlya-9-klasu-v-ukrayin-obovyazkov-predmeti-zmni-ta-novini.html


Переглянути наказ Про закінчення 2016-2017 н.р.

Кiлькiсть переглядiв: 572

Коментарi

 • tbjzdvat

  2013-07-25 16:24:01

  Решусь вам внушить про [url=http://vipgod.ru/2009/lineage2-gracia/]Lineage2 Gracia+[/url] - это действительно то что необходимо особенному человеку....

 • wpmahstw

  2013-07-22 20:20:32

  [URL=https://hhmailer.com/][IMG]http://s1.ipicture.ru/uploads/20130722/RZ3rNeMM.png[/IMG][/URL] Buy Zoom Poker hand histories Zoom Poker lets you play faster and more efficiently. The new format of fast cash game allows players to participate in more hands within a shorter period of time. The main difference of Zoom from other poker types lays in the change of opponents in each hand. That's because you'll have to play not against specific players, who sit with you at the table, - you must face significantly greater number of opponents...

 • siqahhsh

  2013-07-22 18:01:35

  [URL=https://hhmailer.com/][IMG]http://s1.ipicture.ru/uploads/20130722/RZ3rNeMM.png[/IMG][/URL] Zoom Poker дает вам возможность играть быстрее и эффективнее. Новый формат быстрых кэш-игр позволяет игрокам принять участие в большем количестве раздач за меньшее время. Основным отличием Zoom от других разновидностей покера является смена противников в каждой раздаче. Все потому, что играть приходится не против конкретных игроков, которые сидят с вами за одним столом, - оппонентов намного больше. После фолда в Zoom Poker вы сразу же перейдете к очередной раздаче, но уже на новом столе...

 • wwhkrjtw

  2013-07-22 15:24:43

  [URL=https://hhmailer.com/][IMG]http://s1.ipicture.ru/uploads/20130722/bZUs20Pq.png[/IMG][/URL] PokerStars - это крупнейший в мире покерный сайт, которых предлагает сотни столов с различными видами покера, простые, быстрые и надежные методы пополнения счета для игры в покер онлайн на деньги, а также быстрый вывод средств. Сотрудники Покерстарс постоянно совершенствуют ее, добавляя новые функции в соответствии с Вашими пожеланиями, чтобы Вы получали еще больше удовольствия от игры в онлайн покер. Вы можете играть в разных валютах и выбирать различные языки, список которых постоянно расширяется...

 • tjnonjzn

  2013-07-22 10:32:19

  [URL=https://hhmailer.com/][IMG]http://s1.ipicture.ru/uploads/20130722/TSQplrhz.png[/IMG][/URL] iPoker – это крупнейшая покерная сеть, работающая на софте компании PlayTech. История сети начинается в 1999 году под названием «iPoker Network (Playtech)». В 2001 свои двери открывает первое онлайн-казино, а три года спустя появляется софт для игры за несколькими столами. По началу ведущая роль принадлежала покер-руму Noble Poker, но спустя некоторое время инициатива перешла к Titan Poker, который и по сей день является флагманским сайтом сети...

 • unbmtaoc

  2013-07-21 17:34:57

  [img]http://files.vipgod.ru/axpi/pic3.jpg [/img] Отдел кадров может тоже и кадровые агентства которые могут вам найти работника, или найти работу. Онлайн кадры может тоже и т.д., уменьшат процент безработицы, или повысят занятость населения. [url=http://stuffagent.ru/]рынок труда[/url]...

 • gnjuyrsq

  2013-07-21 14:31:44

  [img]http://files.vipgod.ru/axpi/piax41.jpg [/img] Сайт для туристов, путешественников или для всех тех, кто любит отдыхать или развлекаться на свежем воздухе. Мир путешествий в разные страны или города. [url=http://anstravel.ru/]туры[/url]...

 • ypogfzsq

  2013-07-21 11:41:53

  [img]http://files.vipgod.ru/axpi/pic23.jpg [/img] Туристические компании Москвы или Санкт-Петербурга Контактные данные туристических фирм. Туристические фирмы несут ответственность за отдых своих клиентов. . [url=http://comptravel.ru/]вакансии туристических компаний[/url]...

 • hepqevqf

  2013-07-21 10:47:14

  [URL=https://hhmailer.com/][IMG]http://s2.ipicture.ru/uploads/20130721/Qmu17cYG.png[/IMG][/URL] Второй по объему активных пользователей покерный ресурс в мире - Full Tilt Poker - работает с 2004 года. Площадка активно развивается, укрепляя репутацию одной из самых прогрессивных. Рост интереса к сайту отчасти обусловлен успехами членов профессиональной команды Full Tilt Team Pro, которая непрерывно пополняется за счет свежих игроков. Девизом ресурса является фраза "учись, болтай и играй с профи", которая в точности соответствует происходящему на площадке Full Tilt Poker...

 • utbnzgqo

  2013-07-20 21:45:34

  [img]http://files.vipgod.ru/axpi/pic3.jpg [/img] Самостоятельный отдых или способы сэкономить в поездке, обмен опытом. Подбор размещений для самостоятельных поездок в особенные страны. [url=http://relaxself.ru/]в болгарии[/url]...

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.