Державна підсумкова атестація 2018

Тут можна переглянути склад комісій та графік проведення ДПА у 4-х, 9-х класах

Особливості проведення ДПА в 2018 році

Атестація учнів, які закінчили 9-й клас, буде проходити на базі тієї школи, в якій вони проходять навчання. Екзаменування проходить у письмовій формі і повинно відповідати певним вимогам Міністерства освіти. У роботі повинні бути завдання, відповідні рівню підготовки учнів і шкільних освітніх стандартів.

Дати, в які буде проходити ДПА, визначаються членами педагогічної ради. Наказ за підписом директора, затверджує дати проведення кожного іспиту, доведуть до відома учнів не пізніше 5 квітня 2018 року. Дев'ятикласникам 2017/2018 року випуску потрібно здавати три іспити:


українська мова;

математика;

предмет за вибором у вигляді української літератури, зарубіжної літертури, іноземної мови, історії України та всесвітньої історії, права, географії, біології, хімії, фізики або інформатики, а також мов національних меншин.


Оцінки по ДПА виставляються в журнал після річної позначки. Підсумки атестації повинні бути проставлені в атестат про середню освіту. Вони безпосередньо впливають на середній атестаційний бал.

Хто звільняється від ДПА?


Деякі категорії учнів можуть отримати звільнення від ДПА. До числа таких школярів входять:


діти, які проходять навчання і лікування на базі шкіл-інтернатів або освітніх закладів санаторного типу, реабілітаційних центрів, класів інклюзивного типу, є глухими, сліпими, або слабочуючими слабозорими, мають порушення функції опорно-рухової системи, тяжкі мовленні порушення або затримку в психічному розвитку;


учні, які перебувають у соціальній відпустці. Це правило діє для дівчаток, які народили дитину. Для підтвердження свого статусу матері їм потрібно надати довідку з жіночої консультації і, якщо учениця є повнолітньою, заяву;


спортсмени, які беруть участь у міжнародних змаганнях або повинні поїхати на збори, а також учасники виставок або конкурсів, які проходять на міжнародному рівні;


учні, в районі проживання яких трапилося стихійне лихо або оголошено надзвичайний стан;


учні, які стали учасниками олімпіад або наукових конкурсів, що проходять на міжнародному рівні. Вони отримують звільнення від предмета, на якому посіли призові місця;


учні, які вийшли на третій етап МАН з якого-небудь предмета. Вони звільняються від ДПА з цієї дисципліни;


школярі, які мають міжнародну сертифікацію з іноземної мови на рівні В1 (для середніх шкіл без спеціалізації з мови) і В2 (для шкіл, в яких вивчаються мови на підвищеному рівні).


Зміст іспитів та вимоги до білетів


ДПА-2018 для 9 класу в Україні: обов'язкові предмети, зміни та новини

Вам належить підготовка до трьох ДПА, включаючи українську мову і математику

Вимоги, які висуваються до структури, змісту і правил проведення атестаційних робіт, варто обговорити детальніше.

ДПА з української мови


Підсумкова атестація з української мови належить до числа обов'язкових. Вона проводиться у формі письмового диктанту, в рамках якого оцінюється орфографічна і пунктуационная грамотність учнів, уміння правильно писати слова, вживати правила орфографії і пунктуації, а також оформляти роботу відповідно до вимог. Тезісні характеристики ДПА:


атестація проходить протягом 60 хвилин;

обсяг диктанту повинен становити від 160 до 170 слів;

на початку іспиту вчитель повинен зачитати весь текст, дати пояснення щодо його змісту, лексичного значення слів і особливостей правопису;

кожне речення тесту читається наступним чином: учитель читає все речення цілком, потім повторять по частинах (в цей час учні пишуть), а потім ще раз повторює пропозицію;

в процесі диктування потрібно вказувати місце, в якому починається новий абзац;

в кінці вчитель ще раз читає весь текст, щоб учні змогли зробити перевірку роботи і виправити можливі помилки.Оцінка диктанту проводиться згідно з такими критеріями:

помилки в орфографії і пунктуації оцінюються однаково;

помилки, допущені в одному і тому ж слові, вважаються за одну, але однотипні помилки, допущені в різних словах, вважаються різними;

при підрахунку помилок потрібно ділити їх на грубі і негрубі (виключення, заміна розділового знака, вживання не і ні і т. д.);

помилки на правила, які учні ще не проходили в 9-му класі, повинні бути виправлені, але не враховуються при підрахунку;

робота, в якій допущено більше п'яти виправлень, оцінюється на 1 бал менше;

бали потрібно розподіляти за таким принципом: 15-16 помилок і більше – 1 бал, 13-14 – 2 бали, 11-12 – 3 бали, 9-10 – 4 бали, 7-8 – 5 балів, 5-6 – 6 балів, 4 – 7 балів, 3 – 8 балів, 1 груба і одна негруба – 9 балів, 1 – 10 балів, 1 негруба – 11 балів, 0 – 12 балів.


ДПА з української літератури


Екзаменування з даного предмету проходить у формі тестування. Охарактеризувати процес проведення ДПА та вимоги до роботи можна наступним чином:


тривалість іспиту становить 90 хвилин;


вчитель розподіляє варіанти так, щоб поруч не опинилися учні з однаковими квитками;


в квитку має бути 25 завдань, представлених у різній формі: у №1-16 учні вибирають 1 вірна відповідь з 4-5 варіантів, №17-20 – встановлюють відповідність між колонками елементів, №21-24 – вписують відповіді у вигляді слова, поєднання слів або речень, №25 – пишуть розгорнуту відповідь на піставлене питання. Дана робота являє собою твір обсягом 100-200 слів, в якому автор повинен сформулювати проблему, дати коментарі, розповісти про авторську позицію, висловити свою думку щодо проблеми й аргументувати його.


ДПА з зарубіжної літератури


ДПА-2018 для 9 класу в Україні: обов'язкові предмети, зміни та новини

ДПА з літератури зажадає начитаності та вміння викладати свої думки

Завдання з зарубіжної літератури повинні мати різну форму і охоплювати програму за 8 і 9 класи. Характеристика ДПА та вимоги до його проведення виглядають наступним чином:


робота пишеться протягом 90 хвилин;


завдання перевіряють вміння аналізувати та інтерпретувати художні тексти, знання родової й жанрової специфіки творів, розуміння стилістики, ідейного і художнього змісту;


у кожному варіанті повинно бути не більше 24 завдань, з яких №1-19 – це вибір вірної відповіді (тести повинні стосуватися біографій авторів, літературних епох, напрямів, понять, назв творів та характеристик героїв), №20 – завдання на встановлення послідовності елементів, №21-23 – встановлення відповідності між двома колонками, №24 – написання твори -роздуми на запропоновану тему, в якому повинні бути відображені знання з зарубіжної літератури, розуміння її як мистецтва слова, а також уміння проводити аналіз художніх текстів, добирати і використовувати слова та вирази.


Твір оцінюється, виходячи з таких критеріїв: повнота висвітлення теми, посилання на художні твори, логічна послідовність викладу думок (вступ, основана частина з аргументами, висновки), структурна цілісність, переконливість, образне мислення. Ця частина роботи оцінюється в 3 бали. В цілому, норми правопису в даному ДПА не оцінюються, але якщо у творі багато орфографічних і пунктуаційних помилок, перевіряючому вчителеві рекомендовано зняти за це 05 бала.

ДПА з математики


Математичний іспит пишеться протягом 135 хвилин, якщо він призначений для учнів середніх шкіл без спеціалізації за математики, і 180 хвилин, якщо випробування проводиться для спецклассов. Співвідношення кількості завдань з курсів алгебри і геометрії – 2:1. Квитки розробляються так, щоб охопити програму з 5 по 9 класи. Роботу можна розділити на три частини:


перша – від 10 до 12 завдань, сформульованих у тестовій формі так, щоб учень вибрав одну правильну відповідь із 4-5 варіантів;

друга – від 4 до 6 завдань у вигляді відкритих тестів, на які потрібно дати коротку відповідь;

третя – 3-4 завдання відкритої форми, у яких учневі треба буде дати розгорнуту відповідь (вирішити завдання і пояснити логіку і порядок вирішення). Ці завдання оцінюються на максимум балів тільки в тому випадку, якщо учень зумів обгрунтувати кожне проведене дію.


ДПА з іноземної мови


Атестаційна робота з іноземної мови проводиться в письмовій формі і перевіряє словниковий запас школярів, а також ступінь оволодіння мовою. Для учнів звичайних шкіл завдання повинні відповідати рівню А2+, а для дев'ятикласників, представляють спеціалізовані школи – В1. Квиток ДПА з іноземної мови складається з трьох частин:


читання– учням пропонуються тексти публіцистичного характеру, особиста або офіційний лист, оголошення, реклама, розклад, меню, рецепт або телепрограма. Після читання тексту потрібно буде виконати завдання по ньому – це може бути тест з вибором вірної відповіді, добір логічних пар, запитання з короткими відповіді, завдання на встановлення порядку слів, знаходження аргументів та встановлення зв'язків між інформаційними блоками;


використання мовних навичок– у цій частині школяра чекають тести, що передбачають коротку відповідь. Вони виявляють ступінь оволодіння лексикою, граматикою і семантикою. Завдання повинні бути складені з текстів різного обсягу і складності, а їх контекст – торкатися побутових ситуацій. Це може бути завдання, якому потрібно вставити пропущене слово або вибрати варіант відповіді;


листтут учням треба показати, наскільки добре вони оволоділи навичками письмової комунікації. Школярі будуть писати текст, спираючись на підказки у вигляді оголошень, листів, повідомлень, реклами, картинок, фотографій, таблиць або схем.


ДПА-2018 для 9 класу в Україні: обов'язкові предмети, зміни та новини
Англійська мова – найпопулярніший предмет за вибором серед всіх ДПА

ДПА з історії України та всесвітньої історії


Завдання повинні перевірити:


знання історичної термінології, фактів, явищ, подій, хронології, картографії та пам'яток історико-культурного характеру;

вміння учнів проводити аналіз і узагальнення, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки між історичними подіями, явищами, процесами і періодами;

навички в роботі з джерелами історичної інформації – документами, картами, схемами, фото.

Рекомендується робити квитки з 22 завдань і дотримуватися такої структури:

завдання №1-16 – тести з чотирма варіантами відповідей, у яких потрібно знайти один вірний;

завдання №17-18 – визначення відповідності;

завдання №19-20 полягають у визначенні хронологічної послідовності історичних подій;

завдання №21-22 – тести з сімома відповідями, серед яких потрібно знайти 3 вірних.

ДПА по праву


Атестація по праву проводиться у письмовій формі. При розробці квитків вчителі повинні включити в них різноманітні завдання, які перевірять правові знання учнів, рівень розвитку їх юридичної логіки, правові вміння і ставлення школярів до правовим явищам і процесам. Міносвіти рекомендує включати в квитки такі типи завдань:


тести на вибір одного або декількох правильних відповідей. Завдання такого типу можуть стосуватися понять і термінів;


завдання, в яких потрібно встановити відповідність між поняттям та визначенням, назвою і описом;


завдання на визначення понять учні повинні максимально точно дотримуватися інформації, яка міститься в нормативно-правових документах;


завдання, в яких потрібно виявити три відмінності між поняттями – школярам доведеться показати, наскільки добре вони розрізняють і вміють порівнювати правові явища і процеси;


завдання на побудова логічного ланцюжка;


завдання на виявлення помилок у запропонованих текстах;


завдання, в яких потрібно провести аналіз фрагмента юридичного документа – школяр повинен відповісти на питання стосовно понять, про які йде мова, їх значення, а також правовідносинах, регульованих даним документом;


аналітичне завдання, в якому потрібно відповісти на питання до правових ситуацій з різних галузей права.


ДПА з географії


При розробці квитків для підсумкової атестації вчителям рекомендовано включати в них 15 завдань різної складності. Вони повинні виявляти навички роботи з картами, малюнками, схемами, таблицями, діаграмами, передбачати вирішення завдань і роботу з контурними картами. Міносвіти радить учителям формувати квиток з таких завдань:


10 тестів на вибір однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів – у них перевіряється знання географічних термінів та понять, а також вміння працювати з різними джерелами географічної інформації;


3 завдання на визначення відповідності між поняттями, процесами і явищами;


2 тесту з сімома варіантами вірних відповідей, з яких потрібно вибрати три;


1 завдання з практичними розрахунками (в ній використовуються малюнки, схеми, таблиці, діаграми);


2 завдання з розгорнутою відповіддю на питання – учням належить висловлювати свої думки, наводити аргументи, складати географічні характеристики, робити висновки, порівнювати об'єкти і явища, визначати типові риси, переваги і недоліки природних і економічних умов;


2 завдання, в яких потрібно отримати відповідь за допомогою математичних розрахунків;


1 завдання передбачає нанесення інформації на контурну карту та запис легенди.


ДПА з біології


ДПА-2018 для 9 класу в Україні: обов'язкові предмети, зміни та новини

Щоб здати біологію, доведеться повторити всю шкільну програму з 7 класу

Підсумкова экзаменационна робота складається на основі шкільної програми з 7 по 9 класи. Завдання у квитках повинні бути присвячені людині і біологічним основам його поведінки (70% завдань), рослин, грибів і лишайників, бактерій, тварин, організмів і середовища їх проживання (30% квитка). При роботі з квитком учні повинні продемонструвати:

розуміння ролі біології у практичній діяльності і життя людей;


знання методів вивчення живих об'єктів;


знання ознак організмів;


розуміння особливостей рослин, грибів, бактерій, тварин, їх ролі в природі, а також способів їх використання у практичній діяльності людей;


знання особливостей взаємодії між видами;


розуміння будови клітин і організмів


навички профілактики захворювань і надання першої медичної допомоги.


В роботу входять завдання різної складності:


75% завдань – це тести відкритої і закритої форми, в яких потрібно вибрати вірну відповідь дати коротку відповідь або встановити відповідність. Такі завдання перевірять ваші знання щодо біологічних об'єктів, процесів, явищ, понять і термінів;


25% завдань – це робота з діаграмами, графіками, таблицями. У завданнях цього типу школярі повинні будуть встановити причинно-наслідкові зв'язки, зробити узагальнюючі висновки, аргументувати свою точку зору.


ДПА з хімії


До складу квитка увійдуть наступні розділи хімії:


15% завдань – програма 7 класу (хімічна термінологія, прості речовини метали і неметали);


45% завдань – програма 8 класу (кількісні вимірювання речовин, розрахунки за формулами, класи неорганічних сполук, періодичний закон і система, атомна будова, хімічний зв'язок і будова речовин);


40% завдань – програма 9 класу (розчини, реакції і органічні сполуки).


В квиток повинні входити тести, в яких необхідно вибрати правильну відповідь, установити відповідність, написати вірну послідовність, відтворити зв'язку між класами неорганічних сполук, а також завдання, що вимагають скласти окислювально-відновну реакцію, написати реакцію обміну іонами або вирішити завдання. Учням дозволено користуватися простими калькуляторами, таблицею Менделєєва, таблиця розчинності кислот, солей, підстав і гідроксидів, а також рядом активності металів.

ДПА з фізики


Квитки перевірять знання термінології даної науки та її законів, а також навички у вирішенні завдань і вміння проводити аналіз явищ і процесів. У структурній частині іспиту обов'язково повинні бути присутніми тести на вибір правильної відповіді з 4-5 варіантів, завдання на встановлення відповідності, завдання з встановленням сутності фізичних явищ, формулюванням законів і проведенням розрахунків, які супроводжуються ілюстративним матеріалом. При оцінці типових та комбінованих завдань комісія перевіряє:


уміння записати умову в скороченій формі;


навички перекладу фізичних величин в одиниці Міжнародної системи;


здатність працювати з формулами і виводити підсумкову формулу для розрахунків;


готовність пояснити всі етапи рішення і записати відповідь у правильній формі;


вміння проаналізувати і перевірити вірогідність одержаного результату.


Для учнів, які вивчають фізику поглиблено, квиток слід додати завдання підвищеної складності. Під час іспиту школярам дозволено використовувати калькулятор.

ДПА з інформатики


ДПА-2018 для 9 класу в Україні: обов'язкові предмети, зміни та новини

Інформатика – це предмет, знання якого, безумовно, стане в нагоді вам в житті

Проводить атестацію необхідно за квитками, в яких виділено три частини:


перша – 12-14 завдань у формі тестів, в яких потрібно знайти один вірний відповідь, тестів з кількома варіантами вірно.ї відповіді і завдань, що вимагають встановити відповідність між компонентами;


друга – 1 завдання відкритої форми, яка передбачає наявність розгорнутої відповіді у вигляді блок-схеми алгоритму;


третя – 2 завдання, які виконуються на комп'ютері (одне з них передбачає написання програми).

За матеріалами сайту

http://2018.pp.ua/novini-2018/2546-dpa-2018-dlya-9-klasu-v-ukrayin-obovyazkov-predmeti-zmni-ta-novini.html


Переглянути наказ Про закінчення 2016-2017 н.р.

Кiлькiсть переглядiв: 572

Коментарi

 • vlllfaht

  2013-07-13 01:05:02

  [img]http://files.vipgod.ru/axpi/piax14.jpg [/img] Выбор ракетки, натяжка струн, какие теннисные мячи лучше, как сделать теннисную пушку, какие кроссовки для тенниса лучше может тоже и т.д. [url=http://tennisan.ru/]тенис[/url]...

 • rdxfdgqw

  2013-07-13 00:34:11

  [img]http://files.vipgod.ru/axpi/pic28.jpg [/img] Давно хотите сходить в баню, а может на массаж или даже фитнес? Но не знаете куда пойти, где какие цены и какое качество обслуживания. Эротические массаж, тайский массаж, массаж спины. курсы массажа, антицеллюлитный массаж или многое другое. Все интересующие вас вопросы так же ответы вы сможете найти именно на сайте. [url=http://trenerfitness.ru/]бани[/url]...

 • mbxngzdj

  2013-07-12 20:07:04

  [img]http://files.vipgod.ru/axpi/piax30.jpg [/img] Общение по вопросам гражданского, жилищного, налогового, трудового может тоже и других отраслей права. Информационная помощь в оформлении документов, разъяснение положений договоров или актов. [url=http://gurulegal.ru/]юридические вопросы так же ответы[/url]...

 • lxmqaehp

  2013-07-12 19:54:55

  [img]http://files.vipgod.ru/axpi/pic37.jpg [/img] Компьютерные магазина вашего города, компьютерные мир, компьютерная техника, компьютерные технологии, технологии будущего. Компьютерные кресла так же мебель компьютерная. так же многое другое обсуждается здесь. [url=http://littlepc.ru/]компьютерный миро[/url]...

 • rjzhxyfx

  2013-07-12 15:30:53

  [img]http://files.vipgod.ru/axpi/pic13.jpg [/img] Совокупность юридических норм, регулирующих отношения в области охраны так же рационального использования природных ресурсов. Ведём активные обсуждения на эту тематику. [url=http://ecoright.ru/]экологические права так же обязанности[/url]...

 • gmwzkwno

  2013-07-12 04:59:20

  [img]http://files.vipgod.ru/axpi/piax17.jpg [/img] Ремонт или строительство дома, Ремонт квартиры, Строительство дома. Ведение домашнего хозяйства, все о вашем доме, ремонт, кухня, сантехника, интерьер дизайн, строительные компании, дачные дома. [url=http://buildsrepair.ru/]ремонт квартир[/url]...

 • kfroamee

  2013-07-12 03:28:49

  [img]http://files.vipgod.ru/axpi/pic124.jpg [/img] Программирование и создание программ. Языки программирования, скачать программирование, линейное программирование. Программирование 1с. Псевдокод и алгоритмы программирования, курсы программирования, ооп, среда программирования. Обсуждения на данные темы. [url=http://developan.ru/]среда программирования[/url]...

 • kstnyexb

  2013-07-11 22:47:02

  [img]http://files.vipgod.ru/axpi/pic111.jpg [/img] Отрасль правовой системы определяющая основания, принципы так же условия уголовной ответственности, цели наказания, виды преступлений. . [url=http://crimright.ru/]уголовное право рф[/url]...

 • prsfxott

  2013-07-11 22:43:39

  [img]http://files.vipgod.ru/axpi/piax16.jpg [/img] Коды городов, стран, индексы, а так же адреса найдете на сайте. Если вы не знаете или забыли свой почтовый индекс, код города, или адрес какой то компании. Так же возможно узнать адреса офисов, адреса банков. [url=http://profitindex.ru/]банки адреса[/url]...

 • gsdzpjll

  2013-07-09 15:46:16

  [img]http://files.vipgod.ru/axpi/pic52.jpg [/img] Идеальный инструмент для ведения домашней бухгалтерии, простой и понятный всем учет личных финансов, отсутствие лишних, подчас непонятных расходов. Учимся экономить так же тратить деньги правильно. [url=http://countmoney.ru/]бесплатная домашняя бухгалтерия[/url]...

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.